Hvad er forkastelig innovation (bidʻah)?

Af Shaykh ʻAbd al-Hādī al-Kharsah

Spørgsmål: Hvad er forkastelig innovation / bidʻah?

Svar: Polyhistoren [al-ʻallāmah], Ibn Rajab (رحمة الله عليه) sagde: “Bidʻah er det, som er innoveret fra det, for hvilket der ikke er indikeret en basis i sharīʻahen. Hvad angår det, som har en basis for det i sharīʻahen, som indikerer mod det, så er det ikke en bidʻah i terminologisk betydning, selv hvis det er en bidʻah i sproglig forstand.”

Det er blevet berettet af Imām Aḥmad, al-Bazzār og al-Ṭabarānī fra Ibn Masʻūd (رضي الله عنه) i stoppet (mawqūf) form: “Alt hvad muslimerne ser som godt, er godt imod Allāh og alt hvad muslimerne ser som dårligt, er dårligt imod Allāh.”

Det er blevet berettet af Abū Nuʻaym fra Imām al-Shāfiʻī (رحمة الله عليه) at han sagde: “Bidʻah er af to typer: Prisværdig bidʻah og forkastelig bidʻah. Alt det, som forholder sig til Sunnahen er prisværdigt og alt det, som er i modstrid til den er forkastligt.” Al-Bayhaqī berettede også i sin Manāqib at han sagde: “Bidʻah er af to typer: Den ene er det, som er innoveret i konflikt med Bogen, Sunnahen, en beretning (athār) fra en Ledsager eller konsensus (ijmāʻ), (og) den type innovation er vildledning. Den anden er det, som er innoveret fra det gode, (og som) ikke er i konflikt med noget af det førnævnte, (og) det er en innovation, som ikke er forkastelig.”

Kilder: AbdalHadialKharsa.com (arabisk) / Marifah.net (engelsk)

[Dansk oversættelse © islamidanmark.dk / Said Allan Bak 2010]